Gifu University Institutional Repository

HOME    mypage        Japanese    library    university    Feedback
registered item: 3870


:
SearchDetail


Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next page 

51 Provably secure attribute-based encryption with attribute revocation and grant function using proxy re-encryption and attribute key for updating / NARUSE, Takeru,MOHRI, Masami,SHIRAISHI, Yoshiaki -- Springer Heidelberg22-Mar-2015 Human-Centric Computing and Information Sciences Vol.5 p.8雑誌掲載論文
52 Genetic relatedness between Japanese and European isolates of Clostridium difficile originating from piglets and their risk associated with human health / USUI, Masaru,NANBU, Yukie,OKA, Kentaro,TAKAHASHI, Motomichi,INAMATSU, Takashi,ASAI, Tetsuo,KAMIYA, Shigeru,TAMURA, Yutaka -- Frontiers Research Foundation8-Oct-2014 Frontiers in Microbiology Vol.5 p.513雑誌掲載論文
53 The Evidence of Glioblastoma Heterogeneity / SOEDA, Akio,HARA, Akira,KUNISADA, Takahiro,YOSHIMURA, Shin-ichi,IWAMA, Toru,PARK, Deric M. -- Nature Publishing Group27-Jan-2015 Scientific Reports Vol.5 p.7979雑誌掲載論文
54 Organ-specific PTB1-associated microRNAs determine expression of pyruvate kinase isoforms / TANIGUCHI, Kohei,ITO, Yuko,SUGITO, Nobuhiko,KUMAZAKI, Minami,SHINOHARA, Haruka,YAMADA, Nami,NAKAGAWA, Yoshihito,SUGIYAMA, Tarou,FUTAMURA, Manabu,OTSUKI, Yoshinori,YOSHIDA, Kazuhiro,UCHIYAMA, Kazuhisa,AKAO, Yukihiro -- Nature Publishing Group27-Feb-2015 Scientific Reports Vol.5 p.8647雑誌掲載論文
55 Colokinetic effect of noradrenaline in the spinal defecation center: implication for motility disorders / NAITOU, Kiyotada,SHIINA, Takahiko,KATO, Kurumi,NAKAMORI, Hiroyuki,SANO, Yuuki,SHIMIZU, Yasutake -- Nature Publishing Group28-Jul-2015 Scientific Reports Vol.5 p.12623雑誌掲載論文
56 The Local CNP/GC-B system in growth plate is responsible for physiological endochondral bone growth / NAKAO, Kazumasa,OSAWA, Kenji,YASODA, Akihiro,YAMANAKA, Shigeki,FUJII, Toshihito,KONDO, Eri,KOYAMA, Noriaki,KANAMOTO, Naotetsu,MIURA, Masako,KUWAHARA, Koichiro,AKIYAMA, Haruhiko,BESSHO, Kazuhisa,NAKAO, Kazuwa -- Nature Publishing Group27-May-2015 Scientific Reports Vol.5 p.10554 (2015)雑誌掲載論文
57 Genetic variants of SLC17A1 are associated with cholesterol homeostasis and hyperhomocysteinaemia in Japanese men / KOYAMA, Teruhide,MATSUI, Daisuke,KURIYAMA, Nagato,OZAKI, Etsuko,TANAKA, Keitaro,OZE, Isao,HAMAJIMA, Nobuyuki,WAKAI, Kenji,OKADA, Rieko,ARISAWA, Kokichi,MIKAMI, Haruo,SHIMATANI, Keiichi,HIRATA, Akie,TAKASHIMA, Naoyuki,SUZUKI, Sadao,NAGATA, Chisato,KUBO, Michiaki,TANAKA, Hideo -- Nature Publishing Group3-Nov-2015 Scientific Reports Vol.5 p.15888 (2015)雑誌掲載論文
58 Structural insights into the reaction mechanism of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase / KUSAKABE, Yoshio,ISHIHARA, Masaaki,UMEDA, Tomonobu,KURODA, Daisuke,NAKANISHI, Masayuki,KITADE, Yukio,GOUDA, Hiroaki,NAKAMURA, Kazuo T.,TANAKA, Nobutada -- Nature Publishing Group17-Nov-2015 Scientific Reports Vol.5 p.16641 (2015)雑誌掲載論文
59 Impact of Sox9 Dosage and Hes 1-mediated Notch Signaling in Controlling the Plasticity of Adult Pancreatic Duct Cells in Mice / HOSOKAWA, Shinichi,FURUYAMA, Kenichiro,HORIGUCHI, Masashi,AOYAMA, Yoshiki,TSUBOI, Kunihiko,SAKIKUBO, Morito,GOTO, Toshihiko,HIRATA, Koji,TANABE, Wataru,NAKANO, Yasuhiro,AKIYAMA, Haruhiko,KAGEYAMA, Ryoichiro,UEMOTO, Shinji,KAWAGUCHI, Yoshiya -- Nature Publishing Group17-Feb-2015 Scientific Reports Vol.5 p.8518 (2015)雑誌掲載論文
60 The structural basis for receptor recognition of human interleukin-18 / TSUTSUMI, Naotaka,KIMURA, Takeshi,ARITA, Kyohei,ARIYOSHI, Mariko,OHNISHI, Hidenori,YAMAMOTO, Takahiro,ZUO, Xiaobing,MAENAKA, Katsumi,PARK, Enoch Y.,KONDO, Naomi,SHIRAKAWA, Masahiro,TOCHIO, Hidehito,KATO, Zenichiro -- Nature Publishing GroupDec-2014 Nature Communications Vol.5雑誌掲載論文

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next page