Gifu University Institutional Repository

HOME    mypage        Japanese    library    university    Feedback
registered item: 1493


:
SearchDetail


Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next page 

11 Distribution of the Degree of Deacetylation of Surface-Deacetylated Chitin Nanofibers: Effects on Crystalline Structure and Cell Adhesion and Proliferation / GOTO, Kenki,TERAMOTO, Yoshikuni -- American Chemical Society2020 Acs Applied Bio Materials Vol.3 no.12 p.8650-8657 雑誌掲載論文
12 One-Pot Construction of Multicomponent Supramolecular Materials Comprising Self-Sorted Supramolecular Architectures of DNA and Semi-Artificial Glycopeptides / HIGASHI, Sayuri L.,HIROSAWA, Koichiro M.,SUZUKI, Kenichi G. N.,MATSUURA, Kazunori,IKEDA, Masato -- American Chemical Society2020 Acs Applied Bio Materials Vol.3 no.12 p.9082-9092 雑誌掲載論文
13 Drying-induced strain-stress and deformation of thin ceramic plate / ITAYA, Yoshinori,HANAI, Hiroya,KOBAYASHI, Nobusuke,NAKAGAWA, Tsuguhiko -- Mdpi Ag2020 Chemengineering Vol.4 no.1 p.9雑誌掲載論文
14 Four courses versus eight courses of adjuvant S-1 for patients with stage II gastric cancer (JCOG1104 [OPAS-1]): an open-label, phase 3, non-inferiority, randomised trial / YOSHIKAWA, Takaki,TERASHIMA, Masanori,MIZUSAWA, Junki,NUNOBE, Souya,NISHIDA, Yasunori,YAMADA, Takanobu,KAJI, Masahide,FUKUSHIMA, Norimasa,HATO, Shinji.,CHODA, Yasuhiro,YABUSAKI, Hiroshi,YOSHIDA, Kazuhiro,ITO, Seiji,TAKENO, Atsushi,YASUDA, Takashi,KAWACHI, Yasuyuki,KATAYAMA, Hiroshi,FUKUDA, Haruhiko,BOKU, Narikazu,SANO, Takeshi,SASAKO, Mitsuru -- Elsevier Ltd2019 The Lancet Gastroenterology and Hepatology Vol.4 no.3 p.208-216 雑誌掲載論文
15 Very high oscillator strength in the band-edge light absorption of zincblende, chalcopyrite, kesterite, and hybrid perovskite solar cell materials / KATO, Masato,NISHIWAKI, Mitsutoshi,FUJIWARA, Hiroyuki -- American Physical Society2020 Physical Review Materials Vol.4 no.3 p.035402雑誌掲載論文
16 Subtotal stomach in esophageal reconstruction surgery achieves an anastomotic leakage rate of less than 1% / YOSHIDA, Kazuhiro,TANAKA, Yoshihiro,IMAI, Takeharu,SATO, Yuta,HATANAKA, Yuji,SUETSUGU, Tomonari,OKUMURA, Naoki,MATSUHASHI, Nobuhisa,TAKAHASHI, Takao,YAMAGUCHI, Kazuya -- Wiley-Blackwell Publishing Ltd2020 Annals of Gastroenterological Surgery Vol.4 no.4 p.422-432 雑誌掲載論文
17 Endoscopic replacement technique for migrated lumen-apposing metal stent during endoscopic pancreatic necrosectomy / OKUNO, Mitsuru,MUKAI, Tsuyoshi,ICHIKAWA, Hironao,IWASHITA, Takuji,TOMITA, Eiichi -- Elsevier Inc2019 Videogie Vol.4 no.5 p.220-222 雑誌掲載論文
18 Extraordinary Strong Band-Edge Absorption in Distorted Chalcogenide Perovskites / NISHIGAKI, Yukinori,NAGAI, Takayuki,NISHIWAKI, Mitsutoshi,AIZAWA, Takuma,KOZAWA, Masayuki,HANZAWA, Kota,KATO, Yoshitsune,SAI, Hitoshi,HIRAMATSU, Hidenori,HOSONO, Hideo,FUJIWARA, Hiroyuki -- Wiley-Vch Verlag2020 Solar Rrl Vol.4 no.5 p.1900555雑誌掲載論文
19 Tailoring THz antiferromagnetic resonance of NiO by cation substitution / MORIYAMA, Takahiro,HAYASHI, Kensuke,YAMADA, Keisuke,SHIMA, Mutsuhiro,OHYA, Yutaka,ONO, Teruo -- American Physical Society2020 Physical Review Materials Vol.4 no.7 p.74402雑誌掲載論文
20 Cost-effective search for lower-error region in material parameter space using multifidelity Gaussian process modeling / TAKENO, Shion,TSUKADA, Yuhki,FUKUOKA, Hitoshi,KOYAMA, Toshiyuki,SHIGA, Motoki,KARASUYAMA, Masayuki -- American Physical Society2020 Physical Review Materials Vol.4 no.8 p.83802雑誌掲載論文

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next page